Zwracają się Państwo do mnie bezpośrednio, telefonicznie i pisemnie w różnych ważnych sprawach osobistych związanych m.in. z problemami rodzinnymi, sąsiedzkimi, prawnymi czy z troskami o charakterze materialno-bytowym. Otrzymuję też pisma od osób, szczególnie przejętych dobrem wspólnym, osób u których w sercach szczególne miejsce zajmuje interes publiczny.

 

OSOBY TE PODEJMUJĄ W SWOICH PISMACH KWESTIE:

 • stanu dróg,
 • stanu infrastruktury oświatowej,
 • niegospodarności w instytucjach publicznych,
 • nieprawidłowego zarządzania placówkami oświatowymi,
 • nadużywania władzy,
 • nepotyzmu,
 • nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • przewlekłości postępowań prokuratorskich i sądowych,
 • naruszania przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, przestrzennym i prawa budowlanego,
 • niegospodarności w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • nadużywania pełnionych funkcji publicznych (np. mandatu radnego, burmistrza) w celach osobistych, w innych często skomplikowanych sprawach związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej.

Jeśli których z tych problemów dotyczy Ciebie i Twojego otoczenia – nie zwlekaj.

Poinformuj o tym moje biuro poselskie, a my postaramy się zaradzić problemom.

Jestem zawsze otwarta na problemy mieszkańców Mazowsza. Zachęcamy do kontaktu.

 

"Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest Julia Pitera Poseł do Parlamentu Europejskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 39, zwany dalej Administratorem.
Z inspektorem danych osobowych u Administratora można skontaktować się korespondencyjnie: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Biuro Poselskie Julii Pitery ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji w zgłoszonej sprawie i mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu prawidłowej realizacji dokonanego zgłoszenia.
Podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest zgoda osoby uprawnionej wynikająca z art. 6 ust. 1a Rozporządzenia PE i Rady 2016/679.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/a dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia i zachowania ciągłości korespondencji w zgłoszonej sprawie, nie dłużej niż do końca kadencji Posła do Parlamentu Europejskiego."

 

 

ZOBACZ AKTUALNE SPRAWY W REGIONIE

005 znaczki Terapia refundowana przez NFZ

Bezinterferonowa terapia w leczeniu HCV może być już refundowana przez NFZ. W czerwcu Minister Zdrowia umieścił lek w wykazie leków refundowanych, którego skuteczność według badań wynosi 90-100%.

>> Czytaj więcej

 

005 znaczki Gminny Dom Kultury w Zawidzu

Gmina jest bardzo zaniedbana. Świadczą o tym nie tylko mocno sfatygowane budynki szkół, brak przedszkola, ale i brak Gminnego Domu Kultury.

>> Czytaj więcej

 

005 znaczki Prośby o wzruszenie wyroku

Do Biura Poselskiego wpływa rocznie kilkanaście skarg od osób skazanych prawomocnym wyrokiem z prośbą o wzruszenie sprawy.

>> Czytaj więcej

 

005 znaczki Składowisko odpadów w Zielonce - ciąg dalszy.

Starosta Wołomiński, tuż przed zakończeniem kadencji, zatwierdził projekt budowlany i pozwolił warszawskiemu MPO na budowę składowiska odpadów w Zielonce. Sprawdź jak sprawa potoczyła się dalej, po interwencji Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Julii Pitery.

>> Czytaj więcej

 

005 znaczki Polskie Koleje Państwowe sprzedają nieruchomości wzdłuż torów

Polskie Koleje Państwowe sprzedają nieruchomości wzdłuż torów kolejowych, między innymi w Halinowie (powiat miński). Przez lata grunt przeznaczony był na potrzeby kolei. Od ponad 20 lat kolej dzierżawiła działki przedsiębiorcom, którzy inwestowali w nie budując pawilony handlowe. 

>> Czytaj więcej

 

005 znaczki Sprawdzamy dostępność do terapii logopedycznej

Dla wielu z Nas – Rodziców dowożenie pociech wiele kilometrów na dodatkowe zajęcia logopedyczne, może być zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu. W rezultacie nasze dzieci trafiają do logopedy raz na dwa – trzy miesiące. Taka forma terapii niestety nie ma większego sensu i nie przyniesie oczekiwanych efektów – alarmuje logopeda z powiatu płońskiego.

>> Czytaj więcej

 

005 znaczki Grecja: Zawieszenie wypłat świadczeń emerytalno-rentowych.

Z dniem 1 marca 2014 r. Grecja zawiesiła wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych między innymi dla beneficjentów mieszkających poza Grecją, w tym dla grupy Polaków. Renty nie otrzymuje np. małoletni, którego ojciec zginął w Grecji w wyniku wypadku przy pracy.

>> Czytaj więcej

 

005 znaczki Skargi właścicieli firm budowlanych

Do biura poselskiego wciąż wpływają skargi właścicieli firm budowlanych, które wykonywały roboty budowlane jako podwykonawcy, a którym nie zostało zapłacone wynagrodzenie.

>> Czytaj więcej

 

005 znaczki Uciążliwości zapachowe - ciąg dalszy

Na terenie powiatów mławskiego, sierpeckiego, żuromińskiego, płockiego, przasnyskiego, rozwija się dynamicznie hodowla drobiu oraz przemysłowa hodowla trzody chlewnej.

 

 >> Czytaj więcej

 

005 znaczki Uciążliwości związane z funkcjonowaniem wielkoprzemysłowych ferm zwierząt

 Do biura poselskiego wciąż wpływają informacje od wyborców na temat uciążliwości związanych z funkcjonowaniem wielkoprzemysłowych ferm zwierząt, a także nieprawidłowości przy budowaniu kolejnych tego typu obiektów.

 

 >> Czytaj więcej

 

005 znaczki Rekultywacja środowiska wodno-gruntowego w Ostrowi Mazowieckiej, zanieczyszczonego w wyniku działalności Zakładów Regeneracji Podkładów Kolejowych PKP

 

 >> Czytaj więcej

 

005 znaczki Infrastruktura transportowa Płocka

Do Parlamentu Europejskiego wpłynęła petycja w sprawie infrastruktury transportowej w mieście Płock. Była to dobra okazja, aby bliżej przyjrzeć się infrastrukturze transportowej Płocka

 

>> Czytaj więcej

 

005 znaczki Składowisko odpadów w Zielonce

Starosta Wołomiński, tuż przed zakończeniem kadencji, zatwierdził projekt budowlany i pozwolił warszawskiemu MPO na budowę składowiska odpadów w Zielonce. Przeciwko uciążliwej inwestycji protestują nie tylko mieszkańcy Zielonki, ale także sąsiednich gmin: Halinowa, Sulejówka, Dębego Wielkiego.

>> Czytaj więcej