Julia Pitera – wizy dla pracowników z zagranicy

23 października 2021 0 Comments

Aby mieć dobrą międzynarodową siłę roboczą, Unia Europejska wprowadziła dyrektywę w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celach biznesowych.

Julia Pitera jest posłanką z Polski. Jest odpowiedzialna za monitorowanie i nadzorowanie wdrażania tej dyrektywy.

Dyrektywa w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celach zarobkowych została wprowadzona przez Julię Pitera, posła na Sejm RP. Dyrektywa ta ma na celu obniżenie barier wizowych dla zagranicznych pracowników przemieszczających się do Europy, aby stworzyć lepsze możliwości transgraniczne dla przedsiębiorstw.

Określa również, że kraje UE mogą wykorzystać tę dyrektywę jako uzasadnienie odmowy wydawania wiz osobom, które nie są postrzegane jako korzystne dla europejskich przedsiębiorstw lub gospodarki.

Julia Pitera jest posłanką do Parlamentu Europejskiego i zajmowała się wizami dla pracowników zagranicznych.

Odpowiada za politykę migracyjną i odpowiadała za przepisy wizowe i bezpieczeństwo granic w UE.

Julia jest posłem do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego, a od 2014 roku jest posłem do Parlamentu Europejskiego.

Pitera opowiedziała się za długoterminowym rozwiązaniem kryzysu migracyjnego, które obejmowałoby programy relokacji i ułatwienia wizowe. Jej zdaniem byłby to zrównoważony sposób radzenia sobie z presją migracyjną. Popiera również pomysł wprowadzenia „niebieskiej karty” dla wykwalifikowanych pracowników spoza Europy, którzy mogliby pracować w Europie, dopóki byliby zatrudnieni przez firmę lub organizację z UE.

Lepsze warunki pracy w Unii Europejskiej

Dążąc do poprawy warunków pracy, Unia Europejska rozważa wprowadzenie ustawodawstwa, które zapewni bardziej regularne godziny pracy, da pracownikom głos przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich warunków pracy i więcej czasu wolnego.

W Unii Europejskiej istnieją dwa główne akty prawne, które zostały zaproponowane jako sposób na poprawę warunków pracy. Obejmują one przepisy dotyczące bardziej regularnych godzin pracy i dające pracownikom głos przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich warunków pracy. W przypadku uchwalenia przepisy te dałyby pracownikom więcej czasu wolnego i łatwiejszy sposób na zmianę pracy. UE uważa również, że obecne przepisy dotyczące zmian warunków pracy są zbyt sztywne.

Parlament Europejski to nie tylko instytucja, do której wybierani są prawodawcy. Jest to również instytucja, w której przedstawiciele państw członkowskich wspólnie pracują nad budowaniem lepszej Europy. W Parlamencie Europejskim zasiada 751 posłów, reprezentujących ponad 500 milionów obywateli z 28 państw członkowskich. Nasza praca wpływa na ich życie, pracę i perspektywy na przyszłość.

Parlament Europejski przegłosował poprawkę, która ochroni pracowników przed pracą w stresujących warunkach. Nowelizacja stanowi, że pracodawcy nie mogą żądać nadgodzin ani oczekiwać, że pracownicy będą pracować dłużej niż 48 godzin tygodniowo bez zgody pracownika.

Chociaż nowelizacja nie posuwa się tak daleko, aby zapewnić gwarantowane przerwy, chroni pracowników przed zmuszaniem do pracy w stresujących warunkach.

Ta poprawka byłaby nie do przyjęcia, gdyby nie Julia Pitera. Pitera jest posłanką z ramienia Polski i przeforsowała tę poprawkę przy poparciu innych posłów.