frakacja do ktorej naleze

 

Grupy Europejskiej Partii Ludowej (po ang. EPP, czyli European People's Party) to frakcja, która skupia centrowe i centroprawicowe proeuropejskie siły polityczne z państw członkowskich Unii Europejskiej. Działa na rzecz Europy konkurencyjnej i demokratycznej. Chcą przybliżyć Unię Europejską obywatelom, również na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej. To pierwsza międzynarodowa partia polityczna na szczeblu europejskim. Obecnie stanowi największą siłę w Parlamencie Europejskim. Ma aż 221 członków i stanowi 29,43% całego Parlamentu.

 

Nie jesteśmy jedynie częścią organu ustawodawczego, a podmiotem politycznym z ambicją propagowania nowego sposobu myślenia o głównych wyzwaniach Europy i Unii Europejskiej w XXI wieku. Nasze rozwinięte sieci komunikacyjne docierają do ludzi młodych, środowisk akademickich, a także ludzi biznesu, lokalnych działaczy politycznych, intelektualistów i dziennikarzy. Poszukujemy ludzi z całej Europy, którzy podzielają naszą filozofię i pomagamy im w realizacji idei dotyczących przyszłości Europy.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

 • Poprawa gospodarcza i tworzenie nowych miejsc pracy
  Dążymy do wprowadzenia reform, które mogą ożywić europejską gospodarkę.
 • Wspieranie małych przedsiębiorstw i zakładów, którym udało się odnieść sukces
  Chcemy pomóc europejskim przedsiębiorstwom poprzez ograniczenie biurokracji
  i stworzenie przyjaznego otoczenia biznesowego.
 • Przyszłość i młodzi ludzie
  Wierzymy w ogromny potencjał, który tkwi w młodych Europejczykach.
  Pomagając w ich rozwoju i edukacji inwestujemy w ożywienie Europy w przyszłości.
 • Bezpieczne społeczeństwo
  Mamy świadomość istniejących na świecie zagrożeń i chcemy z nimi walczyć.
  Zależy nam na koordynacji policji i wymiarów sprawiedliwości na szczeblu europejskim.